wrapper

Wat bereikt u met stap 1?

Start de zelfinspectie

Veilig werken begint bij de basis: werkplek, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Is alles aanwezig om veilig te kunnen werken? Is het werkterrein veilig ingericht? Zijn de middelen veilig en van goede kwaliteit? Zorgt u voor persoonlijke beschermingsmiddelen? En heeft u gewaarborgd dat alles in goede staat blijft?

Wat bereikt u met Stap 1?
In Stap 1 ontdekt u of uw bedrijf alle belangrijke middelen verschaft om veilig te kunnen werken. In deze stap krijgt u 9 vragen. U beantwoordt ze met ‘Ja’ of ‘Nee’. Aan het einde van Stap 1 ziet u in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de arbowetgeving voor het verschaffen van middelen om veilig te kunnen werken. Voldoet u nog niet aan bepaalde verplichtingen in deze stap? Dan ziet u welke acties u hiervoor moet ondernemen.

Wilt u hulp of advies?
Wilt u hulp of advies bij uw actiepunten?Bel uw brancheorganisatie of arbodienst.