wrapper

Wat bereikt u met stap 1?

Start de zelfinspectie

Stap 1: Middelen
Veilig werken begint bij de basis: werkplek, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Heeft u afspraken gemaakt over het veilig inrichten van de bouwplaats? Stelt u de meest geschikte arbeidsmiddelen ter beschikking? Zijn ze veilig en in goede staat? Zorgt u voor passende persoonlijke beschermingsmiddelen? En heeft u gewaarborgd dat alles in goede staat blijft?

 

Wat bereikt u met Stap 1?
In Stap 1 ontdekt u of uw bedrijf alle belangrijke middelen verschaft om veilig te kunnen werken. In deze stap krijgt u 11 vragen. U beantwoordt ze met ‘Ja’ of ‘Nee’. Aan het einde van Stap 1 ziet u in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de wetgeving. Voldoet u nog niet aan bepaalde verplichtingen? Dan ziet u welke acties u hiervoor moet ondernemen.

Wilt u hulp of advies?
Wilt u hulp of advies bij uw actiepunten?Bel uw brancheorganisatie of arbodienst.