wrapper

Wat bereikt u met stap 4?

Start de zelfinspectie

Stap 4: Toezicht
Veilig gedrag hoort bij het vakmanschap van uw werknemers. Maar verstaat iedereen wel hetzelfde onder veilig gedrag? Afspraken maken is belangrijk. Net zoals controleren of iedereen zich ook aan de afspraken houdt. Blijf consequent controleren, corrigeren en informeren. Dan wordt veiligheid een vanzelfsprekend onderdeel van uw bedrijf.

Wat bereikt u met Stap 4?
In Stap 4 ontdekt u of uw bedrijf voldoende doet aan toezicht om veilig te kunnen werken. In deze stap krijgt u 4 vragen. U beantwoordt ze met ‘Ja’ of ‘Nee’. Aan het einde van Stap 4 ziet u in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de wetgeving. Voldoet u nog niet aan bepaalde verplichtingen? Dan ziet u welke acties u hiervoor moet nemen.

Wilt u hulp of advies?
Wilt u hulp of advies bij uw actiepunten?Bel uw brancheorganisatie of arbodienst.