wrapper

Wat bereikt u met stap 2?

Start de zelfinspectie

Stap 2: Voorlichting en instructie
Als werkgever verschaft u niet alleen de middelen. U zorgt er ook voor dat uw werknemers weten hoe ze er veilig mee moeten omgaan. Heeft u werknemers in uw bedrijf voorgelicht over de risico’s van hun werk? Hebben ze geleerd om arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen veilig te gebruiken? Heeft u gebruiksaanwijzingen van machines met ze doorgenomen? Weten ze hoe ze veilig moeten werken?

Wat bereikt u met Stap 2?
In Stap 2 ontdekt u of uw bedrijf voldoende voorlichting en instructie geeft om veilig te kunnen werken. In deze stap krijgt u 5 vragen. U beantwoordt ze met ‘Ja’ of ‘Nee’. Aan het einde van Stap 2 ziet u in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de wetgeving. Voldoet u nog niet aan bepaalde verplichtingen? Dan ziet u welke acties u hiervoor moet nemen.

Wilt u hulp of advies?
Wilt u hulp of advies bij uw actiepunten?Bel uw brancheorganisatie of arbodienst.